Välkommen till Brunnsparken 

 

Utökning/ombyggnation av parkering utanför Brunnsparken

Perioden v 41 - v 48 kommer denna byggnatuion pågå.
Parkeringsmöjligheterna inne i parkområdet kommer inte att påverkas.
Dock kan det möjligen bli lite krångligare att ta sig in och ut i parkområdet.
Om ni upplever otydligheter i detta, vänligen kontakta oss på telefon 0192404010 eller på info@brunnsparken.com så försöker vi gemensamt med kommunen hitta en lösning på detta

En exempeltext. För att ändra till din egen text, klicka på knappen med en penna på sig. Klicka på "X-knappen" för att ta bort.