Välkommen till Brunnsparken 

 

TRIVSELDANS

Varje tisdag har vi Trivseldans 13.30-17.00 

Spelplan TRIVSELDANS

 

Trivseldansen genomförst i samarbete med PRO Samorg

 

KVÄLLSDANS

Varannan tisdag har vi kvällsdans 19.00-23.00 *

Lördagar har vi dans 20.00-00.00*

Spelplan KVÄLLSDANS

 

Kvällsdanserna genomförs i samarbete med ABF Örebro län.

* avvikelser kan förekomma, se spelplanen

  

ORDNINGSREGLER

 
Vi är måna om att våra gäster ska trivas hos oss, måna om att följa regler och lagar som åligger en arrangör och vill alltid sätta gästen i fokus.

Därför gäller följande restriktioner hos oss:

-   Fotografering i danslokalen är inte tillåten (i undantagsfall med arrangörens tillåtelse)

-   Vi rekommenderar varmt vårt fina Regnbågens Café, därav är inte egen medhavd
    förtäring tillåten.

-   I enlighet med myndighetskrav från polis och brandmyndighet (ordningslagen och LSO)
    är ombyteskläder, skor, väskor etc inte tillåtet att ta med in i danslokalen. 
    Vi erbjuder därför en väl bemannad garderob.

ÅLDERSGRÄNSER:
Rekommenderad ålder utan målsman är 16 år.
Ingen nedre åldersgräns i målsmans sällskap, barn under 12 år fri entré, 12-15 år halv entré,   16 år och uppåt full entré. 
I målsmans sällskap är yngre barn också välkomna, då gäller följande;
Dansgolvet är INTE en lekplats, risk för att bli skadad och att skada andra finns om man använder dansgolvet för lek och spring.

Vi tillämpar Miljönämndens regler gällande tillåten ljudvolym och de rekommendationer som     gäller för personer över 13 år, vilket är 100 dbA ekvivalent nivå. För personer under 13 år gäller något lägre gränsvärden, och det blir då upp till var vuxen att se till att skydda sitt barn på lämpligt sätt.  

Dessa regler är enbart till för gästernas och personalens säkerhet och trivsel. Efterföljs inte myndighetskraven kan påföljden bli att arrangemangstillstånd dras in.