Välkommen till Brunnsparken 

 

Om Brunnsparken

Hälsokällan Adolfsbergs Brunn

Brunnsparken är Örebros nöjespark och har så varit under större delen av 1900-talet.
Områdets vattenåder var känd som hälsokälla redan på 1600-talet.

En hälsobrunn med värdshus anlades i början av 1700-talet med stöd av dåvarande landshövdingen på Örebro Slott; Adolf Mörner som fick ge namn åt platsen: Adolfsbergs Brunn. Hjalmar Bergman skrev romanen ”Herr von Hancken på Iglinge Brunn”, vars förebild han som författare hämtat från Adolfsbergs brunn. Verket blev senare också opera.

1934 omvandlades området till Folkets Park och man flyttade Folkets Parks dåvarande verksamhet i Rynningeberg på Norr, till Brunnsparken.

Föreningen Folkets Park behövde större ytor för att utveckla sin verksamhet.

Namnet Brunnsparken blev officiellt 1962.

Hedersutmärkelsen ”Årets Folkpark” tilldelades Brunnsparken 1973.

Brunnsparken som Folkets Park har under åren haft ett digert artistutbud.

På parkscenen har de flesta svenska artister uppträtt.

Även internationella artister, så som Louis Armstrong, Maurice Chevalier, Delta Rythm Boys, Duke Ellington, Osmond Brothers, Robertino och Mike Landon känd från den amerikanska teve-serien Bröderna Cartwright har uppträtt här.

Föreningen Folkets Park drev Brunnsparken som Folkets Park fram till mitten av 1990 talet.

Då såldes parken till Örebro Kommun.
Officiellt är Brunnsparken idag ingen Folkpark i den bemärkelsen.
Från 2012 är Örebroporten AB fastighetsägare, och samtliga aktörer i Brunnsparken hyr sina lokaler av dem.

Byggnaderna


I Brunnsparken finns flera olika byggnader, läs mer om dem här

I samband med Föreningen Folkets Parks 100 års jubileum 2002, utgavs en jubileumsskrift för Folkets Parks 100 – åriga historia.
Denna skrift finns att köpa hos Föreningen Folkets Park för den intresserade.
Kontaktuppgifter till föreningen för beställning hittar du här

  • old01.jpg
  • old02.jpg
  • old03.jpg