Välkommen till Brunnsparken 

 

Dans är motion, motion är friskvård

Föreningen Folkets Park jobbar inte bara med nöje.
Eller rättare sagt så förenar vi nytta med nöje genom att erbjuda dans som en trevlig motionsform.
Sett ur ett folkhälsoperspektiv är dansen oerhört värdefull.
Både roligt och nyttigt.

 

Vi har under ett par års tid tagit emot Friskvårdskuponger och Friskvårdscheckar som betalningsmedel till dansen.
Det är vi stolta över att kunna göra.

Vi har också aktivt  jobbat för att köpa in en hjärtstartare, vilket vi nu också gjort.

Vi har också fått möjligheten att införskaffa en ny kamrat, MiniAnne.

MiniAnne är en docka man tränar hjärtlungräddning på. 

Ett samarbete med Hjärtlungfonden och Hjärt och kärlsjukas förening i Örebro har gjort detta möjligt.

Vi har också under hösten utbildat delar av vår personal i Hjärtlung räddning.

Utbildningen fortsätter under våren så framöver ska all vår personal fått prova på HLR och DHLR. 

 

Vill du vara med och bidra till forskning genom att lämna ett bidrag, besök Hjärtlungfonden och Hjärt och Lungsjukas förening i Örebro hemsida